Algemene voorwaarden

Wie
Ik ben Joan van den Akker, eigenaar van MIX coaching, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, KVK 77218264. Begeleiding vindt plaats op verschillende locaties. Dit gaat in overleg met u, de klant. 

Ik ben de dienstverlener, leest u in de algemene voorwaarde, u of uw dan bedoel ik de u als opdrachtgever. 


1. Definities 

1.1. SKJ
Dit is de afkorting van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wanneer je met jeugd werkt is het raadzaam en wenselijk om geregistreerd te zijn. Door dit keurmerk is het zichtbaar dat ik me laat (bij)scholen in mijn vakgebied. 

1.2. Sociaal Pedagogisch Hulpverlening 
Dit is een Hogere Beroepsopleiding waar je via een methodische wijze hulpverlening verleent aan kinderen, jongeren en volwassenen. 

1.3. Klant
Dit ben u als klant van MIX Coaching. 

1.4. Dienstverlener
Dit is MIX Coaching. Bij MIX Coaching werkt maar 1 persoon, namelijk de eigenaar. 

1.5. Overmacht
Wanneer ik door externe factoren mijn werk niet kan uitoefenen. U kunt hierbij denken aan:

 

  • Ik door omstandigheden niet beschikbaar ben. 

  • U als klant te laat of of niet aanwezig bent voor u afspraak.  

  • Mijn materialen niet tijdig zijn gearriveerd.
    Ee

pennen

2. Wanneer algemene voorwaarden gelden
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke offerte en voor elke overeenkomst tussen u als klant en mij als dienstverlener. 

2.2. Als u afspraken wilt maken die afwijken van deze algemene voorwaarden kan dat alleen bij een wederzijdse overeenstemming. Dit kan via een e-mail worden kortgesloten. 
2.3. Ik mag op ieder gewenst moment mijn algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Dit laat ik dan direct weten. De vernieuwde voorwaarden gelden dan vanaf de datum die ik hierboven aan geef. 

 

3. Facturen 

3.1. Voor mijn diensten stuur ik u een factuur per e-mail. 
3.2. Een factuur kan bij het afnemen van een pakket ook in twee delen worden betaald.

3.3. Een factuur moet betaald worden 7 dagen na aantekening. 

3.4. Ik noteer geen BTW op de factuur. Zo lang ik gebruik maak van de regeling voor kleine ondernemers hoef ik dit niet te doen. 

3.5. U kunt mijn diensten ten alle tijden opzeggen. 

3.6. Opzeggen kan ten alle tijden, geplande afspraken welke 24 uur vooraf worden geannuleerd worden geen kosten berekend. Een heel traject annuleren kan kosteloos, mits ook dit tijdig wordt gedaan. Tijdig is wederom 24 uur voor de eerstvolgende afspraak. 

4. Tarieven en betalingen

4.1. Geldende tarieven worden vermeld op de website. Bij een verandering van het tarief zal dit binnen 24 uur worden aangepast op de website. Wanneer er een traject is overeengekomen zal het tarief niet wijzigen. 

4.2. Kort overleg is in de prijs inbegrepen, bij langdurig contact via de mail of telefoon zal er een bedrag in rekening worden gebracht, dit staat vermeld op de website. 

4.3. Wanneer u voor een pakket prijs kiest zal 50% betaald worden voorafgaand aan de sessies, 25% halverwege het traject en 25% na het beëindigen

 er van. 

4.4. Een traject met losse contacten wordt vooraf elke sessie in rekening gebracht. 
4.5. Na 7 dagen stuur ik een betalingsherinnering mocht de factuur nog niet betaald zijn. U krijgt dan nog 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. 
4.6. Betaald u dan nog steeds niet? Dan zie ik dat als verzuim en bent u aan mij de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

4.7. Zodra u in verzuim bent mag ik direct stoppen met het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Voor mogelijke schade ben ik niet aansprakelijk

5. Aansprakelijkheid
5.1 In het geval van meervoudige problematiek, zoals lichamelijke en psychische klachten of meervoudige psychiatrische klachten dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts. Mocht Mix Coaching na een intake tot de conclusie komen dat een andere vorm van hulpverlening zoals basis GGZ of specialistische GGZ meer op zijn plaats zijn dan verwijs ik u terug naar uw huisarts. 
5.2, Mix Coaching is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Mix Coaching. 
5.3. Wanneer er sprake is van overmacht mag MIX Coaching ten alle tijden afspraken annuleren, beëindigen of wijzigen. Dit gaat ten alle tijden in overleg met u. 

5.4. bij overmacht kunt u denken aan, ziekte, overlijden of andere omstandigheden bij familieleden of directe vrienden. 

6. Begeleiding van kinderen 
6.1. Mix Coaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen t/m 16 jaar geldt, dat beide gezaghebbende ouders/verzorgers, akkoord moeten gaan met de begeleiding.
6.2. Ouders hebben recht op informatie vanuit de kind gesprekken. Mondelinge toestemming van beide ouders is in dit geval voldoende. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst.

6.3. Mocht er sprake zijn van een scheiding dan wordt er gebruik gemaakt van een toestemmingsformulier waar beide ouders moeten tekenen.
6.4. Ouders hebben zelf de verantwoording om elkaar te informeren over het traject. Binnen de intake worden over dit onderwerp duidelijke afspraken gemaakt. 


7. Vertrouwen en betrouwbaar
7.1. MIX Coaching heeft geheimhoudingsplicht. Alle informatie over uw gezin wordt niet met derden gedeeld. 
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk mits er informatie wordt gedeeld wat een gevaar vormt voor de klant of de omgeving. Dan ben ik genoodzaakt om de informatie te delen. 
7.2. Informatie vanuit gesprekken kan wel gedeeld worden wanneer er toestemming is gegeven. Dit kan en mag mondeling. 


8. Locatie, tijden en dagen
8.1. Dit komende jaar zal ik op verschillende locaties coachen. Een intake is bij u thuis. De coachsessies gaan in overleg. Deze vinden plaats bij u thuis, buiten of in mijn woning. Dit gaat in overleg met u. 
8.2. Op dit moment heb ik geen vaste werkdagen. Coachsessies worden met u als klant gepland.

8.3. Ik hanteer flexibele werktijden. Dit betekent dat ik in overleg met u bekijk hoe onze agenda's op elkaar aansluiten. Alle dagen en tijden worden hierdoor een mogelijkheid. 

9. Dossiervorming
9.1. MIX Coaching zal een intake afnemen en per coachsessie notities maken. Nadat het traject is afgesloten worden de notities en de intake vernietigd. 
9.2. Op aanvraag kan MIX Coaching een verslag maken waarin de intake, plan van aanpak, conclusies en aanbevelingen worden beschreven. Dit verslag zal via de mail naar u worden toegestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor dit verslag. MIX Coaching verwijderd de gegevens nadat het traject is afgerond. 

10. Zelf verantwoordelijk 
MIX Coaching is een ondersteunend middel. U bent en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor u handelingen. Coachsessies kunnen niet worden gezien als een vervanging van medische of therapeutische behandelingen. 
MIX coaching kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant zelf heeft genomen.